Bạn đang ở đây

Tuyển dụng nhân sự

I. Nội dung tuyển dụng
Mã công việc Tên công việc Ngày đăng Hiện trạng
CVBPMDP&YT 126 Chuyên viên Bộ phận Marketing Dược phẩm và Y tế Đang tuyển
CVBPNC&PTTT 125 Chuyên viên Bộ phận nghiên cứu và phát triển thị trường Đang tuyển
CVBPTTYD 124 Chuyên viên Bộ phận Truyền thông Y - Dược Đang tuyển
PPPTTT 123 Phó phòng Phát triển thị trường và Marketing Đang tuyển
TPPTTT 122 Trưởng phòng Phát triển thị trường và Marketing Đang tuyển
CVXDCTKCB 121 Chuyên viên Bộ phận xây dựng chương trình khám chữa bệnh Đang tuyển
CVBPQLCM 120 Chuyên viên Bộ phận quản lý về chuyên môn nghiệp vụ Đang tuyển
CVXDG 119 Chuyên viên Bộ phận Xây dựng giá Đang tuyển
PPNVY 118 Phó phòng Nghiệp vụ Y Đang tuyển
TPNVY 117 Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Đang tuyển
CVBPCPHĐ 116 Chuyên viên Bộ phận thực hiện xin cấp phép hoạt động Đang tuyển
CVBPXDG&CSPP115 Chuyên viên Bộ phận Xây dựng giá, chính sách phân phối Đang tuyển
CVBPHTTTPL 114 Chuyên viên Bộ phận Hoàn thiện thủ tục pháp lý Đang tuyển
CVBPPTQĐ 113 Chuyên viên Bộ phận phát triển quỹ đất Đang tuyển
PPĐT 112 Phó phòng Đầu tư Đang tuyển
TPĐT 111 Trưởng phòng Đầu tư Đang tuyển
CVCNTTN&S 110 Chuyên viên CNTT Network & Security Đang tuyển
CVCNTTW 109 Chuyên viên CNTT Quản trị Website Đang tuyển
PPCNTT 108 Phó phòng Công nghệ thông tin Đang tuyển
CVQLLLBH 107 Chuyên viên Quản lý lực lượng bán hàng Đang tuyển
CVQLHTGD 106 Chuyên viên Quản lý hệ thống giao dịch bán buôn, bán lẻ Đang tuyển
CVQLCSBH 103 Chuyên viên Quản lý chính sách bán hàng Đang tuyển
CVQLHTPP 102 Chuyên viên Bộ phận quản lý hệ thống phân phối Đang tuyển
CVPPTT 101 Chuyên viên Bộ phận phát triển thị trường phân phối và kế hoạch marketing Đang tuyển
PGĐTTPPDP 100 Phó Giám đốc Trung tâm phân phối Dược phẩm Đang tuyển
QLHTPP 105 Chuyên viên Quản lý hệ thống phân phối Đang tuyển
QLKH 104 Chuyên viên Quản lý khách hàng Đang tuyển
GĐTTPPDP 99 Giám đốc Trung tâm phân phối Dược phẩm Đang tuyển
XDKHPP 98 Chuyên viên Bộ phận Xây dựng kế hoạch phân phối, đánh giá, phân tích Đang tuyển
QLK 97 Chuyên viên Bộ phận Xây dựng kế hoạch vận chuyển và quản lý kho Đang tuyển
PPNVD 96 Phó phòng nghiệp vụ dược Đang tuyển
TPNVD 95 Trưởng phòng nghiệp vụ dược Đang tuyển
CVQLSP 94 Chuyên viên Quản lý sản phẩm Đang tuyển
PPQC 93 Phó phòng QC mảng betalactam GMP-EU Đang tuyển
NVPTVTTL 92 Nhân viên phụ trách vật tư, tài liệu Đang tuyển
CVRD 91 Chuyên viên Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (RD) Đang tuyển
CNTDGCII 90 Công nhân Tổ đóng Gói cấp II Đang tuyển
CNDH&DGi 89 Công nhân tổ Định hình viên & Đóng gói cấp I Đang tuyển
PPCĐ 88 Phó phòng Cơ điện Đang tuyển
TDVKN 87 Thẩm định viên Kiểm nghiệm Đang tuyển
PPQC 86 Phó phòng QC 1 Đang tuyển
PPQC 85 Phó phòng QC mảng nonbeta GMP-EU Đang tuyển
NVKTCD 84 Nhân viên Kỹ thuật cơ điện Đang tuyển
TBPTĐ 83 Trưởng bộ phận Thẩm định Đang tuyển
NVQA 82 Nhân viên QA/ IPC (Kiểm soát sản xuất) Đang tuyển
PTGĐ 81 Phó Tổng Giám đốc kinh doanh dược phẩm Đang tuyển
CV KSNB 80 Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Đang tuyển
TP. KSNB 79 Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ Đang tuyển
PPHCNS 78 Phó phòng Hành chính Nhân sự Đang tuyển
NVKT 77 Nhân viên kỹ thuật Đang tuyển
GPMB 76 Chuyên viên GPMB Đang tuyển
CVTD 75 Chuyên viên tuyển dụng Hết hạn
CVCNTT 74 Chuyên viên Công nghệ thông tin Đang tuyển
CNTT 73 Trưởng phòng/Phó phòng Công nghệ thông tin Đang tuyển
KTBH 72 Kế toán bán hàng Đang tuyển
CVPQT 71 Chuyên viên Phòng Quản trị Đang tuyển
TPQT 70 Trưởng phòng Quản trị Đang tuyển
CVNC&PTTT 69 Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển thị trường Đang tuyển
PTTT 68 Trưởng phòng/Phó phòng Phòng phát triển thị trường Đang tuyển
CVPTSP 67 Chuyên viên Phòng phát triển sản phẩm Đang tuyển
PPPTSP 66 Phó phòng Phát triển sản phẩm Đang tuyển
CVMKT 65 Chuyên viên Marketing Đang tuyển
TPMKT 64 Trưởng phòng Marketing Đang tuyển
NVGN 63 Nhân viên giao nhận Đang tuyển
TPNS 62 Trưởng phòng Nhân sự Hết hạn
KTT 61 Kế toán trưởng Hết hạn
NVBV 60 Nhân viên bảo vệ Hết hạn
VTTB 59 Vật tư thiết bị Hết hạn
CNTTPK 58 Công nghệ thông tin Hết hạn
NVKD 57 Nhân viên kinh doanh BĐS Hết hạn
TPBĐS 56 Trưởng phòng kinh doanh BĐS Hết hạn
TPBH 55 Trưởng phòng Bảo hành Hết hạn
KSCX 14 Kỹ sư cây xanh Hết hạn
LXCT 54 Lái xe cứu thương Hết hạn
KTPK 53 Kế toán phòng khám Hết hạn
CVYD 52 Chuyên viên Y dược Hết hạn
CVYT 51 Chuyên viên Y tế Hết hạn
CVBĐS 50 Chuyên viên Bất động sản Hết hạn
CVĐTQTDN 49 Chuyên viên Đầu tư Quản trị Doanh nghiệp Hết hạn
GĐPC 48 Giám đốc Pháp chế Hết hạn
KSM&E 47 Kỹ sư M&E (Khối Đấu thầu) Hết hạn
KSXD - KTXD 46 Kỹ sư xây dựng (Khối Đấu thầu) Hết hạn
NVCH 45 Nhân viên cứu hộ Hết hạn
NVYT 44 nhân viên y tế bể bơi Hết hạn
TPHCNS 43 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Hết hạn
DS42 Dược sĩ Hết hạn
KSKTXD 11 Kỹ sư kinh tế xây dựng Hết hạn
LT 42 Lễ tân Hết hạn
CVKT 41 Chuyên viên Phòng kỹ thuật Hết hạn
CVTĐG 40 Chuyên viên Thẩm định giá Hết hạn
TPPC 25 Trưởng phòng pháp chế Hết hạn
KSME 39 Kỹ sư M&E (Ban QLDA Vĩnh Hưng) Hết hạn
KSXD 38 Kỹ sư xây dựng (Ban QLDA Vĩnh Hưng) Hết hạn
TPDV 37 Trưởng phòng dịch vụ Hết hạn
KSM&E 36 Kỹ sư M&E (Ban QLDA Ciputra) Hết hạn
KSXD 35 Kỹ sư xây dựng Hết hạn
TPCSKH 34 Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng Hết hạn
CVDV 33 Chuyên viên Dịch vụ Hết hạn
TPVT 32 Trưởng phòng Văn thư lưu trữ Hết hạn
VTLT 31 Văn thư, lưu trữ Hết hạn
CVPC 27 Chuyên viên Pháp chế Hết hạn
KSKC 30 Kỹ sư kết cấu Hết hạn
KSCX14 Kỹ sư cây xanh Đang tuyển
KSĐ 13 Kỹ sư điện Hết hạn
PBC 29 Phòng báo chí Hết hạn
CNTT 28 Trưởng phòng CNTT Hết hạn
TKTT 26 Chuyên viên Thiết kế truyền thông Hết hạn
KSQL 23 Kỹ sư quản lý chất lượng công trình Hết hạn
KSGT - QLDA 22 Kỹ sư giao thông - Ban QLDA Hết hạn
KSM&E - QLDA 21 Kỹ sư M&E (Ban QLDA) Hết hạn
KSM&E 20 Kỹ sư M&E Hết hạn
TBPK 19 Trưởng bộ phận kho Hết hạn
PĐT 18 Phòng Đấu thầu Hết hạn
GĐQA16 Giám đốc QA Hết hạn
MKT 10 Chuyên viên Marketing Hết hạn
KHNV 02 Phòng Kế hoạch Hết hạn
KSXD Kỹ sư xây dựng Hết hạn
VMG102 Phòng Công nghệ thông tin Hết hạn
VMG89 Nhân viên kinh doanh BĐS Hết hạn
VMG93 Trưởng phòng kinh doanh BĐS Hết hạn
VMG108 Kỹ sư điện Hết hạn
VMG80 KỸ SƯ CƠ ĐIỆN (M&E) Hết hạn
VMG56 Chuyên viên phòng Marketing Hết hạn
VMG45 Chuyên viên Pháp chế Hết hạn
VMG42 Kiến trúc sư Hết hạn
VMG02 Kỹ sư kết cấu Hết hạn
VMG65 Chuyên viên Quản lý hợp đồng Hết hạn
VMG100 KẾ TOÁN TRƯỞNG Hết hạn
VMG90 Trợ lý Dược phẩm cho Chủ tịch HĐQT Hết hạn

II. Chính sách nhân sự:

Vimedimex Group luôn tin tưởng yếu tố con người là nhân tố quyết định cho sự thành công. Trong quá trình thực hiện hoá kế hoạch phát triển Vimedimex group trở thành Tập đoàn vững mạnh và biến nơi đây trở thành nơi hội tụ của các tài năng.

1. Chính sách tuyển dụng 
Tại Vimedimex Group, chính sách tuyển dụng luôn bám sát mục tiêu của Tập đoàn. Trên kế hoạch được đề ra hàng năm cũng như linh hoạt để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng của Tập đoàn theo từng thời kỳ.

Vimedimex Group luôn coi trọng khâu tuyển dụng để có được nhân sự tài năng và tâm huyết với sự nghiệp phát triển bền vững. Nhân sự tại Vimedimex Group đều có trình độ từ cử nhân trở lên, được trang bị đầy đủ kiến thức về các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn gồm: Y Dược phẩm, Tài chính, và Bất động sản để có thể đáp ứng được các yêu cầu từ các vị trí và bộ phận khác nhau. Vimedimex Group luôn đề cao tài năng, sự tận tâm, sức sáng tạo và sự năng động.

2. Chính sách đào tạo & Phát triển nhân viên
a. Đào tạo
Đào tạo và phát triển cán bộ nhân viên (CBNV) là ưu tiên hàng đầu của Vimedimex Group. Vimedimex Group luôn quan tâm và coi trọng chính sách đào tạo trong từng thời kỳ phát triển của Tập đoàn. Mỗi CBNV đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo tại Tập đoàn hoặc bên ngoài.

CBNV đều được tham gia đào tạo theo kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo nhu cầu của đơn vị, mỗi CBNV đều có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của Tập đoàn và mong muốn của cá nhân.

b. Thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Tại Vimedimex Group, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mỗi CBNV được xây dựng với quy trình và kế hoạch mang tính dài hạn.

Tập đoàn có những đợt đánh giá năng lực và công việc định kỳ (6 tháng/ lần) qua đó đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi CBNV. Đồng thời đó cũng là cơ sở nhằm quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn. Những cán bộ có năng lực sẽ được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức để đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo mới theo nhu cầu của Tập đoàn.

3. Chính sách tiền lương và thưởng
a. Chính sách tiền lương
Một trong những mục tiêu mà Vimedimex Group luôn đề cao hướng tới là trở thành một tổ chức tạo ra lợi ích lớn nhất cho CBNV, vì thế Tập đoàn luôn chú tâm tới chính sách đãi ngộ CBNV, tạo sự an tâm và gắn bó lâu dài.

Tại Vimedimex Group, CBNV được hưởng đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Hàng năm, tất cả CBNV làm việc từ 6 tháng chính thức trở lên đều được xem xét điều chỉnh tăng lương sao cho phù hợp với năng lực và thị trường.

b. Chính sách thưởng
Chế độ khen thưởng được Vimedimex Group thực hiện căn cứ trên năng lực và đóng góp của mỗi cá nhân.
Tập đoàn có chính sách khen thưởng thông qua việc đánh giá thi đua trong công tác hàng quý, năm. Đồng thời, Vimedimex Group cũng có chính sách thưởng đột xuất đối với các cá nhân và tập thể có những đóng góp hoặc có những thành tích nổi bật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động của Tập đoàn.

4. Chính sách phúc lợi
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV luôn được Vimedimex Group quan tâm hàng đầu. Mọi CBNV đều được hưởng đầy đủ Chính sách BHXH, BHYT,BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động.

Ngoài ra CBNV của Tập đoàn còn được nhận các chế độ phúc lợi như: thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng theo quý, lương tháng 13, tham quan nghỉ mát, sinh nhật, kết hôn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khó khăn; được tham gia các hoạt động tổ chức Công Đoàn, văn nghệ, thể thao,..

5. Môi trường - điều kiện làm việc
Luôn xác định “Con người là nhân tố quyết định cho sự thành công”, Vimedimex Group luôn nỗ lực để tạo nên một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiện đại – là nơi phát huy tốt nhất năng lực của mỗi cá nhân cũng như cùng gắn kết tạo nên sức mạnh tập thể.
Môi trường cởi mở và thân thiện;
Công việc thách thức & sáng tạo;
Thu nhập cạnh tranh & công bằng;
Cơ hội học tập / thăng tiến rõ ràng & không giới hạn;
Thành tích được đánh giá khách quan & khoa học;
Công việc ổn định & được quan tâm chu đáo.

6. Văn hóa công ty
Hoạt động trong lĩnh vực Y Dược phẩm, Tài chính, Bất động sản nên văn hóa Vimedimex Group đặc biệt coi trọng các giá trị cốt lõi và toàn thể CBNV Vimedimex Group luôn ý thức cam kết thực hiện đúng tôn chỉ, mục tiêu văn hóa mà Tập đoàn đề ra.