Bạn đang ở đây

Lĩnh vưc Y Dược

Thứ ba, Tháng 5 12, 2015 - 09:05

Vimedimex Group hướng tới mục tiêu cung cấp toàn diện các sản phẩm thuộc ngành Y-Dược bằng nhiều dự án sản xuất thuốc, đặc biệt là thuốc ung thư và các dự án xã hội hóa y tế

Một số dự án tiêu biểu:

1. Dự Án TT Xạ Trị Ung Thư Phổi Công Nghệ Cao

2. Dự án Nhà máy sản xuất Thuốc Ung thư–Bắc Ninh