Bạn đang ở đây

Lĩnh vực tài chính

Thứ ba, Tháng 5 12, 2015 - 09:06

Khởi đầu trong lĩnh vực tài chính với thương hiệu Chứng khoán Hòa Bình HBS, Vimedimex Group đã mở rộng bằng việc mua lại Công ty quản lý Qũy quốc tế IFMC, đây là bước đệm cho chiến lược đưa các công ty thuộc Lĩnh vực Tài chính theo mô hình Ngân hàng đầu tư.

Thông tin các đơn vị thành viên: XEM