You are here

Real Estate Fields

Office Building Project: Vimedimex Group Buil

Quy mô dự án: Tổng diện tích đất : 442,5 m2 Diện tích XD : 419 m2 Tổng diện tích sàn XD...

VIMEDIMEX Hoa Binh Building Project

1. Tên dự án: Vimedimex Hòa Bình Building 2. Địa điểm: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ...

CITILIGHT Building Project - Ho Chi Minh City

DỰ ÁN: Tòa nhà CITILIGHT Quy mô dự án:  Tổng diện tích đất : 2.000 m2 Diện tích XD : 1....